Hoërskool Nylstroom

Hoërskool Nylstroom

Hoërskool Nylstroom

Op 15 Februarie 1940 is Hoërskool Nylstroom, soos die skool vandag bekendstaan, amptelik deur die destydse Administrateur van Transvaal, Sy Edele Generaal Pienaar, as Hoërskool verklaar. Mnr. en mev. G. Bakker (snr.), destydse LPR en voorsitter van die Waterbergse Skoolraad, was ook teenwoordig. Wat In geskiedkundige dag! Ons kyk terug op ‘n kleurryke en trotse geskiedenis waarin vele rolspelers In bepalende invloed gehad het. Die boustene van Hoërskool Nylstroom is stewig en gesond.

Ons salueer al ons voorgangers: beheerliggame (skoolrade), hoofde, personeel, leerders, ouers en lojale vriende. Hoërskool Nylstroom is the oldest high school in the Waterberg district and it has been leading by example for many years. This leadership is clearly evident in a variety of spheres. Paging through this annual, one realizes again that quality and performance are synonymous with the successes we are privileged to enjoy.

Op gebiede soos onder andere sport, kultuur, leierskap en leierontwikkeling, geestelike bearbeiding, om maar In paar te noem, styg Hoërskool Nylstroom uit. Ons is die akademiese leier in ons distrik en in alles bly die gesonde ontwikkeling van elke kind vir ons prioriteit.

Every year, well-balanced, positive and enthusiastic young women and men leave our school to set foot into the adult world. We are proud of these products of Hoërskool Nylstroom.

Eie aan die Bosveldkultuur ervaar ‘n mens gasvryheid, opregtheid, lojaliteit en trots by Hoërskool Nylstroom. We believe that involvement, dedication, cooperation and team spirit guarantee our successes at Hoërskool Nylstroom.

In Gedissiplineerde leefwyse word ingeskerp by elke leerder. Dit voorsien terselfdertyd die stukrag wat nodig is om In skool van formaat te wees.

Ons leuse in die woorde van Totius is nie verniet:  EK LEEF EN SAL LEWE nie!

Die bekende Spreuke van Salomo het ten doel om mense wysheid te leer. Dit is dan ook wat elke onderwyser verbonde aan Hoërskool Nylstroom ten doel het: om ons kinders te onderrig en te lei op die pad na volwassenheid.

Na meer as sewentig jaar gaan al die dank en eer steeds aan ons Hemelse Vader. Mag Hoërskool Nylstroom se pad vorentoe voorspoedig wees en mag ons ons Nylie-ouers en die Nylstroom-gemeenskap.

Ons sluit af met van die woorde uit Spreuke 3:5 en 6: “Vertrou op die Here met alles wat jy doen. Hy sal die regte pad vir Jou wys.”

Wat ‘n voorreg om In trotse Nylie-Kwagga te kan wees!

Algemene kantoor:

Tel: (014) 717 5216/7

E-Pos: nylies@nylstroom.co.za

Faks: (014) 717 2311
Rekenaarfaks: 086 650 2114

Fisiese adres:
h/v Thabo Mbeki Rylaan & Boomstraat
Modimolle

Posadres:
Privaatsak X1020
Modimolle
0510

Website: http://www.hsnylstroom.co.za/

Modimolle Christian Academy

Modimolle Christian Academy

Modimolle Christian Academy

The MODIMOLLE CHRISTIAN ACADEMY was established in 2015 by Pastor J.A. Viljoen BA.BD.(Pta) and Me L. Viljoen B.Ed.(Pta) for the purpose of excellent foundational education of the youth in the Waterberg community, ensuring that Christian principles are taught, understood and practiced, trusting that they will have a love for God and a love for learning.

VISION

The vision of MODIMOLLE CHRISTIAN ACADEMY is to equip every child in spirit, soul, body, relationship and finances, by training and educating them to develop their leadership with a strong Christian character.

MISSION

Laying foundations – empowering nations.
The MODIMOLLE CHRISTIAN ACADEMY has a mission to develop GOD-fearing, responsible and loyal leaders for the next generation, by laying a proper foundation through Christian based education to impact the nations with the order of the kingdom of God.

Website: http://www.modicademy.co.za/

74 Collin (ELIAS MOTSOALEDI) Street, Modimolle, 0510 | modicademy@outlook.com | +27 73 181 8006 / +27 83 411 4741