G & G Labour Personeelagentskap

 • G & G Arbeid is die skakel vir ʼn suksesvolle plasing tussen werkgewer & werknemer.
 • Dit word behaal deur aan ons kliënt, werkgewers ʼn professionele diens te  lewer wat die werwing en keuring van personeel behels.
 • Ons benut moderne tegnologie as hulpmiddel vir werwing en keuring om ʼn suksesvolle aanstelling te verseker.
 • Ons streef na eties korrekte optrede ten alle tye.
 • Dit is ons visie om ons posisie as markleier in die direkte omgewing te handhaaf en verder uit te brei.

Dienste aan die werkgewers

 • Werwings dienste: – vanaf opstel van advertensie, plasing van advertensie, hantering van navrae, ontvang aansoeke en nagaan van CV’s om te kortlys.
 • Keuringsdienste: – kortlys kandidate  na onderhoudvoering, brein dominansie toetsing, nagaan van verwysings en naamklarings.
 • Kontrakte en registrasie vir WVF en Vergoedingskommissaris.
 • Werkswinkels oor arbeidsverhoudinge.

Dienste aan werksoekers

 • Blootstelling aan verskeidenheid van werkgewers deur CV gratis op databasis te hou.
 • Breindominansie toetsing.
 • Assisteer in saamstel van CV.
 • Advies vir onderhoude.
 • Naamklarings.
 • Werkswinkels.

Areas waar ons dienste lewer:

Nylstroom / Modimolle, Warmbad / Bela-Bela, Naboomspruit / Mookgopong, Potgiersrus, Pietersburg, Roedtan, Vaalwater, Ellisras, Marble Hall, Groblersdal.

Kroepstraat 80
Nylstroom
0510
Tel: 014 717 3722
Faks: 014 717 3963