Ek kry baie navrae of Modimolle/Mookgophong ook deur hierdie hofbevel beskerm word. Ek het die volgende advies gekry:

Die hofbevel is net ‘n tussentydse interdik wat net op die Koster munisipaliteit betrekking het. Die interdik het ‘n tweede deel waar die Hof nog ESKOM se besluit moet hersien. Daar is nog geen finale bevel teen ESKOM nie.

Daarom is dit nog steeds belangrik dat die gemeenskap beswaar teen die voorgenome optrede van ESKOM moet indien soos dit by die Sakekamer se vergadering verduidelik was.

Verder gaan ons voorgenome aksie verder as die Koster saak omdat ons ‘n bevel teen provinsiale en nasionale Tesourie gaan vra dat hulle hul verpligte ingrype in die munisipaliteit moet nakom. Die stappe wat aanbeveel is, gaan nie net teen ESKOM wees nie

Ons regsspan sal uit die aard van die saak ook die Koster saak bestudeer, maar op die stadium is die bevele in die Koster saak nie op ons van toepassing nie. Ons moet nog steeds ons belange dringend beskerm. (Waterberg Sakekamer)

Wiets Botes

Hof verbied Eskom om krag af te skakel