Meer oor Ons

Waterberg Sakekamer Bestuurspan 2020: Hennie Blignaut, Kobus van der Waldt, James van Zyl, Fernando Goncalves, Wiets Botes, Gerhardt Breytenbach, Paul Els, Ernest Davey.

[English version]

 • Die Waterberg Afrikaanse Sakekamer is ‘n nie-politieke sake organisasies wat al die vertakkinge van die sake-opset akkommodeer.
 • Sakekamerlede word almal op ‘n gelyke vlak behandel.  Die grootte van die besigheid of onderneming is nie ‘n bepalende faktor vir meer of beter diens nie.
 • Die Sakekamer bepleit en bevorder die vrye mark ekonomiese stelsel en glo dat dit nie sonde is om wins te maak nie.
 • Dit is die spreekbuis i.v.m plaaslike sake.
 • Die Sakekamer vergader gereeld en gee aan lede die geleentheid om sake rakende die gebied te bespreek.
 • Projekte word aangepak om lede van die Sakekamer daardeur direk of indirek te bevoordeel.
 • ‘n Groot voordeel vir enige lid is dat hy by ‘n sakekamer se gereelde byeenkomste en vergaderings in aanraking kom met mede sakelui en daardeur kans kry om sy of haar eie sakebelange te bevorder.
 • ‘n Sakekamer bring sy lede se begeertes en behoeftes op georganiseerde grondslag onder die aandag van die owerhede – met resultate wat die individu selde kan behaal.
 • ‘n Sakekamer bring dienste en produkte onder medelede se aandag.  ‘n Volledige ledelys van die Sakekamer is deurgaans tot beskikking van alle lede.
 • ‘n Sakekamer sorg vir die opleiding en voorligting van sy lede deur byvoorbeeld kursusse oor aktuele sake soos verkoopkuns en bestuur aan te bied.
 • ‘n Sakekamer sorg voortdurend dat jongmense op skool en ander opvoedkundige inrigtings kennis neem van sy lede se personeelbehoeftes.
 • ‘n Sakekamer bevorder sy lede se belange by ander liggame en verenigings met soortgelyke doelstellings.
 • Nuus van die Sakekamer gereeld onder sy lede versprei.

WAT KAN LIDMAATSKAP VAN DIE SAKEKAMER VIR U BETEKEN?

 • Die voordele wat lidmaatskap vir sakelui inhou blyk uit die groot trefwydte van ‘n Sakekamer se aktiwiteite en die wyse waarop dit die belange van sakelui op alle terreine van die samelewing verteenwoordig.  Die waarde wat dit vir ‘n lid het, hang af van die ondersteuning wat hy aan die Sakekamer gee en hoe aktief hy self van die dienste gebruik maak.
 • Vrugbare kontak met sakelui in die georganiseerde sake wêreld word aan lede van die Sakekamer gebied.
 • Lede kan by die Sakekamer aanklop vir inligting en voorligting of vir kontak met ander organisasies en instansies.
 • Georganiseerde optrede dra meer gewig as die stem van die enkeling.  Die Sakekamer is die kanaal waardeur elke Afrikaanse sakeman en sake onderneming van georganiseerde optrede, gebruik kan maak tot sy eie voordeel en tot voordeel van die sakelewe in die algemeen.
 • Lede kan tydens vergaderings advertensies materiaal aan medelede uitdeel ter bemarking van sy dienste en produkte.
 • Die Sakekamer het baie noue skakeling met die plaaslike Stadsraad.
 • Die Sakekamer reël aandfunksies (Kenmekaar funksies) sodat lede en hul gades op sosiale vlak met medelede kan verkeer.
 • Die Sakekamer moet aan die gemeenskap “verkoop” word sodat dit ‘n hoë status kan geniet.
 • Sakekamerlede sal lidmaatskapsertifikate en vensterplakkers ontvang as identifikasie van hul lidmaatskap.
 • Die Sakekamer maak aanspraak op die lojalitiet van sy lede want hy is sy bestaan en voortbestaan aan hulle te danke.

ESKOM Regskostes Fondsinsameling

Created using the Donation Thermometer plugin https://wordpress.org/plugins/donation-thermometer/.R500,000R168,00034%

Eleksa Waterberg

Eleksa Waterberg

Jedtwa Wild

Jedtwa Wild

Sparta Spuitdienste

Sparta Spuitdienste

Wisurf Internet Solutions

Wisurf Internet Solutions

Go Big Printing

Go Big Printing

Lang Elektries

Lang Elektries

Allied Engineering Products

Waterberg Safety Tint

Waterberg Safety Tint

NATEX MAKELAARS

NATEX MAKELAARS

OutThere24 the outdoor fanatix

OutThere24 the outdoor fanatix

Leapfrog Property Group Modimolle Limpopo

Leapfrog Property Group Modimolle Limpopo

Polygraph Vetting Services

Polygraph Vetting Services

Lalele Crocodile Farm

Lalele Crocodile Farm

Cuppa Joy Coffee Shop

Cuppa Joy Coffee Shop

CASAMENTO LODGE

CASAMENTO LODGE

HunkyDory Shoppe

HunkyDory Shoppe

FORUM SA Makelaars

FORUM SA Makelaars

Nedbank Modimolle

Nedbank Modimolle

Sondela Nature Reserve

Sondela Nature Reserve

Sanlam

Sanlam

Standard Bank Modimolle

Standard Bank Modimolle

FNB Modimolle

FNB Modimolle

Pick n Pay Nylstroom

Pick n Pay Nylstroom

PSG Optimum Makelaars

PSG Optimum Makelaars

Dr. Theana Boshoff

PJ Motors

PJ Motors

Ocean Basket Modimolle

Ocean Basket Modimolle

Anna-Marie Kotzee Attorneys

Waterberg Toyota Modimolle

Waterberg Toyota Modimolle

SPAR Nylstroom

SPAR Nylstroom

Oasis Water Modimolle

Oasis Water Modimolle

Jakkals Drawwer Busdienste

Jakkals Drawwer Busdienste

Tamsen Drankwinkel

SM PUMPS & IRRIGATION

Alfa Glas

PSG Wealth Mokopane

PSG Wealth Mokopane

Status Funeral Home, Cremations & Chapel

Status Funeral Home, Cremations & Chapel

Lasting Legacy Entertainment

Lasting Legacy Entertainment

G & G Labour Personeelagentskap

G & G Labour Personeelagentskap

HERITAGE PROTECTION GROUP

HERITAGE PROTECTION GROUP

Mulan Embroidery

Mulan Embroidery

Lone Bear Spur

Lone Bear Spur

Nyl Sake Sentrum

Protea Apteek

Protea Apteek

Pixy Signs

Pixy Signs

Pieter Snyman Rekenmeesters

Nylstroom Taxidermy

Nylstroom Taxidermy

Gideon Grobbelaar Rekenmeesters

Koro Creek Bushveld Golf Estate

Koro Creek Bushveld Golf Estate

Sleep ‘n Go Modimolle

Sleep ‘n Go Modimolle

Kokanje Aftreeoord

Kokanje Aftreeoord

Modi Mall

Modi Mall

Essential Marketing

Essential Marketing

Avenatus

Avenatus

Builders Discount

Builders Discount

AutoZone Modimolle

AutoZone Modimolle

AUTO COOL

Door and Window Connection

Door and Window Connection

Bush Lovers Lodge

Bush Lovers Lodge

AGS Kerk Fokusdeo

AGS Kerk Fokusdeo

Van Niekerk Furniture & Staircases

Van Niekerk Furniture & Staircases

Die Pos – The Post

Die Pos – The Post

Supa Quick

Supa Quick

Shangri-La Country Hotel & Spa

Shangri-La Country Hotel & Spa

Hoërskool Nylstroom

Hoërskool Nylstroom

Jumas Quality Security Services

Jumas Quality Security Services

Tario Power Fencing

Tario Power Fencing

Nylstene

Nylstene

HZP Steelcon

HZP Steelcon

BREYTENBACH-KEULDER PROKUREURS / ATTORNEYS

BREYTENBACH-KEULDER PROKUREURS / ATTORNEYS

Juba Musiek

Juba Musiek

PAVECON

PAVECON

Bokmakierie Place Executive Accommodation

Bokmakierie Place Executive Accommodation

About-Group

About-Group

Modimolle Christian Academy

Modimolle Christian Academy

Equadoor Web Design & Marketing Services

Equadoor Web Design & Marketing Services