Sakekamer Ledevergadering 13 Maart 2014, by Koro Creek om 18h00

Sprekers vir die aand:

Mnr. Steve Botha – Seda
(Small Enterprise Development Agency)

Ingang:

Indien dit moontlik is, kan elkeen asb n item van nie-bederfbare produkte saam bring vir ons Projek van Ondersteuningsraad. Daar sal n houer wees waar ons al die produkte in kan plaas.

Kontant kroeg en A La Carte ete.

Bevestig asb bywoning by die kantoor:
014 717 4660 /info@waterbergsake.co.za / sms – 071 179 8942

Moet asb by geen ander nommer, behalwe bogenoemde bevestig nie asb!!