Ledevergadering Waterberg Sakekamer 22ste Januarie 2015

Waterberg Sakekamer slide7

Waterberg Sakekamer hou die 22ste Januarie 2015 hulle volgende Ledevergaderings en wil u almal vriendelik uitnooi om die Vergaderings by te woon wat plaasvind by Koro Creek klubhuis in Modimolle/Nylstroom om 18h30 vir 19h00.

Sprekers vir die aand in samewerking met die AHI is SEFA(Small Enterprise Finance Agency)

Lede sal toegespreek word oor die volgende:

1. @ Samewerking tussen SEFA / AHi en Sakekamers om intrepreneurskap suksesvol te ontwikkel.

@ Bespreking van alle moontlike geleenthede beskikbaar om te help met besigheidsontwikkeling en om ook so BEE punte te verbeter.

3. @ ‘n Meer verkennende en geïntigreede benadering van opleiding aangebied deur die AHI, finansiele ondersteuning voorsien deur SEFA wat aangewend word binne die sakekamer vir die ontwikkeling van besigheids geleenthede en werkskepping binne die lokale mark.

Kom en geniet die aand saam met hulle.

Vir meer inligting kontak gerus die Sakekamer Kantoor by: 014 717 4660 / info@waterbergsake.co.za