Sakekamer Ledevergadering by Koro Creek om 18h00 vir 18h30

Sprekers:

Mnr Steve Botha – Seda, Small Enterprise Development
Mnr Maila – Polisie, misdaad terugvoering
Mnr Michiel Laubscher – IDP Vergaderings

Dit sal vanaand die eerste Ledevergadering wees, nadat die nuwe Voorsitter en Ondervoorsitter aangewys is. Die oorhandiging van die visvang wisseltrofee sal ook vanaand plaasvind.

Kontant Kroeg en A La Carte ete beskikbaar.

Lede wat nog nie bywoning bevestig het nie, bevestig asseblief so gou as moontlik by kantoor 014 717 4660 /info@waterbergsake.co.za of per sms 071 179 8942.

Sakekamer Ledevergadering 13 Maart 2014, by Koro Creek om 18h00

Sakekamer Ledevergadering 13 Maart 2014, by Koro Creek om 18h00

Sprekers vir die aand:

Mnr. Steve Botha – Seda
(Small Enterprise Development Agency)

Ingang:

Indien dit moontlik is, kan elkeen asb n item van nie-bederfbare produkte saam bring vir ons Projek van Ondersteuningsraad. Daar sal n houer wees waar ons al die produkte in kan plaas.

Kontant kroeg en A La Carte ete.

Bevestig asb bywoning by die kantoor:
014 717 4660 /info@waterbergsake.co.za / sms – 071 179 8942

Moet asb by geen ander nommer, behalwe bogenoemde bevestig nie asb!!